Stručna usavršavanja

Članovi stručnog tima  SkinCare Centra mnogo ulažu na kontinuirano profesionalno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.  Redovni su učesnici na EADV (Evropski dermatovenerološki kongresi), kao i na mnogim kongresima, simpozijumima i edukacijama u zemlji.

Prim. Dr Gorana Isailović je moderator  simpozijuma „Novine u estetskoj medicini i dermatokozmetici“ sa internacionalnim učešćem, koji se tradicionalno održavaju pod pokroviteljstvom Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu počev od 2003. godine u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Begradu.